115
SWITCH SECTION

Rent vann er også mulig uten klor, salt eller ozon

Det er bra for fritiden, miljøet og badeopplevelsene

For VaBa.no

Svein Olav Lenes

VaBa.no

7. desember 2023
For VaBa.no

Svein Olav Lenes

VaBa.no

15 November 2023
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231206101618165.png?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231206101618165.png?maxwidth=900
0

Alle basseng er avhengig av vannrensing for at vannet skal holde seg rent og friskt. For å få dette til kreves både mekaniske hjelpemidler og en eller annen form vannbehandling.

Det viktigste av de mekaniske hjelpemidlene er filtertanken med glassmedier. Her passerer og renses alt bassengvannet som renner ut gjennom skimmerne. Filteret fanger imidlertid kun opp de største partiklene, og for å få vannet helt rent er det derfor også nødvendig å ha en form for vannbehandling på plass.

Vannbehandling finnes i mange varianter, og mange tenker kanskje på tradisjonell kloring der klor blandes ut i en bøtte og tilsettes badevannet. Det brukes fremdeles, men det finnes også andre metoder. Vi kan blant annet nevne puckdosering, UV-lys, automatisk klor- og PH-dosering, saltklorinatorer og lavklorsystemer.

eClear er helt automatisk og uten klor

Det finnes imidlertid også automatiske alternativer som er nesten uten, eller helt uten klor. Da snakker vi om et rensesystem som heter eClear. Dette rensesystemet er basert på bruk av oksygen, ionisering og ultrafiolett lys. Her brukes verken klor, salt, ozon eller andre typer kjemikalier for å holde badevannet rent. Det er også et pluss for miljøet.

En annen stor fordel er at eClear er helt automatisk – her lar du teknologien gjøre hele jobben. Bare husk at du fremdeles må sjekke jevnlig for å kontrollere at vannkvaliteten er tilfredsstillende. Driftsavbrudd på grunn av strømbrudd eller liknende kan blant annet føre til at oppblomstring av bakterier osv. Automatikken og fraværet av kjemikalier er i seg selv gode grunner til å vurdere eClear. Det er imidlertid også andre grunner du bør få med deg:

  • Du slipper bassengvann som forårsaker røde øyne og irritert hud.
  • Dersom du svelger vannet, vil ikke luftveiene bli irriterte.
  • Du får lukt- og smaksfritt bassengvann som faktisk kan drikkes.

Et klorfritt rensesystem gjør altså at du får en bedre badeopplevelse.

Installasjon i teknisk rom

Hele installasjonen av eClear gjøres i det tekniske rommet, der systemet kobles på bassengets eksisterende sand/glassandfilter. I tillegg til eClear-systemet, anbefaler vi at det installeres en automatisk pH-måler som holder orden på pH-verdiene i vannet. Det er viktig for at eClear skal fungere best mulig.

Synes du dette høres litt for godt ut til å være sant, kan vi fortelle deg at det er svært mye brukt over hele verden. Siden oppstarten for 26 år siden har eClear blitt installert over 25 000 ganger i 40 land. Det brukes både i bassenger ved hotell, universiteter, treningssentre, terapibasseng og spa-basseng over hele verden. Dette er med andre ord godt utprøvd teknologi du ikke trenger å være redd for å investere i.

eClear finnes også i en utgave som kalles for lav-klor. Da brukes det en liten mengde klor for å rense bassengvannet, men vi snakker uansett om langt mindre mengder enn det som brukes ved tradisjonell kloring.

Naturlige basseng er også en mulighet dersom du vil ha rent bassengvann uten å bruke klor eller liknende. I slike basseng er det planter og mikroorganismer som står for vannrensingen, akkurat som i naturen. I et naturlig basseng pumpes vannet frem og tilbake mellom svømmebassenget og en regenereringssone. Det er i denne sonen vannet renses ved hjelp av planter og mikroorganismer. I motsetning til tradisjonelle bassenger, blir ikke vannet sterilisert i et naturlig basseng. Du kan lese mer om naturlige basseng her.

CONTACT INPUT BOX

Mark if required

CONTACT INPUT BOX

Mark if required

CONTACT INPUT BOX

Mark if required

CHECKBOXES

Jeg ønsker å bli kontaktet for å få:

Mark if required

CHECKBOXES

Jeg er interessert i:

Mark if required

title


single button

62


4164
TrueFalsec-181
left -1 TrueFalsec-181
TrueFalsec-181
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190327125436566.png #FFFFFF
Les også