115
Foto: Niveko FusionLine
Foto: Niveko Fusionline
Foto: Niveko FusionLine
Foto: Niveko Fusionline

BioNova naturlige basseng og Niveko FusionLine

Velg et basseng der vannet renses ved å bruke naturens prinsipper

For VaBa.no

Svein Olav Lenes

VaBa.no

13. desember 2023
Foto: Niveko FusionLine
Foto: Niveko Fusionline
https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231218101442796.jpeg?maxwidth=2000 https://cdn4cmboligkanalen.azureedge.net/20231218101442796.jpeg
Foto: Niveko FusionLine
Foto: Niveko Fusionline
0

Et normalt basseng baserer seg typisk på at vannet renses ved bruk av klor eller salt, eventuelt klorfrie systemer som renser ved hjelp av oksygen, ionisering og ultrafiolett lys. eClear er et eksempel på sistnevnte.

Samtidig vet vi at naturen også kan rense vann, og vi tilsetter tross alt ikke klor eller andre remedier før vi tar en dukkert i det lokale badevannet. Her er det planter og mikroorganismer som står for jobben. Dette kan du faktisk også gjøre i et basseng med et naturlig BioNova-basseng. Det betyr imidlertid ikke at du skal ha levende planter og mikroorganismer i selve bassenget.

Et naturlig basseng består nemlig av to deler:

  • Badedelen, altså det du tenker på som bassenget.
  • Regenereringssonen, som er en grunn sone der planter er satt i grus og andre spesielle tilslag. Dette skaper et klima som legger til rette for en ideell blanding av mikroorganismer som renser vannet. Det brukes i tillegg patentert, øko-vennlig teknologi for å forbedre de naturlige prosessene.

De to delene forbindes med hverandre slik at vannet fra badedelen pumpes til regenereringssonen rensing, og deretter sendes tilbake til badedelen. Det vil altså si at du får rent og klart badevann på en helt naturlig måte, uten å måtte bruke kjemikalier eller filtreringssystemer. I motsetning til tradisjonelle bassenger, blir ikke vannet sterilisert i et naturlig basseng.

BioNova naturlige basseng egner seg både for nyinstallasjoner, renoveringsprosjekter, samt plassbygde og prefabrikkerte basseng. Nivekos bassengserie FUSIONLINE er dessuten spesielt utviklet for bruk sammen med naturlige filtreringssystemer for BioNova. Med FUSIONLINE får du velkjent Niveko-kvalitet sammen med naturlig og miljøvennlig rensing av vannet. 

I naturlige basseng anbefaler vi alltid å bruke en mørk farge på innvendige bassengoverflater. Dette henger sammen med at vannet inneholder en del mikroorganismer som blir mer synlige dersom du har lyse farger i bassenget. Overflow-basseng er også å foretrekke da det erfaringsmessig gir den beste sirkulasjonen på vannet.

Flere måter å løse det på

Plassering av badedelen og regenereringssonen kan løses på flere måter. Dette avhenger både av hvordan tomta er utformet og hvilke ønsker du selv har. Det er fullt mulig å plassere bade- og regenereringssonen helt inntil hverandre, men du kan også plassere dem med litt avstand. Dersom tomta har høydeforskjell, kan du for eksempel plassere regenereringssonen høyere enn badedelen og forbinde dem med et vannfall eller en liten foss.

Du trenger heller ikke å ha en synlig regenereringssone i det hele tatt. BioNova, som er vår leverandør av naturlig basseng, kan levere et skjult vannbehandlingssystem. Dette systemet kan for eksempel graves ned i den ene enden av bassenget.

Et alternativ til naturlig rensing, er eClear. Dette er et helautomatisk og klorfritt som er basert på bruk av oksygen, ionisering og ultrafiolett lys. Her kan du lese mer om eClear.

Som BioNova-partner i Norge kan VaBa tilby hjelp til design og konstruksjon av naturlig basseng. Vi kan gjerne stå for hele prosessen, inklusive søknad, tegninger, grunnarbeider, betongarbeider og uteområder. Dette gjør vi gjerne i samarbeid med lokale aktører om det er aktuelt.

CONTACT INPUT BOX

Mark if required

CONTACT INPUT BOX

Mark if required

CONTACT INPUT BOX

Mark if required

CHECKBOXES

Jeg ønsker å bli kontaktet for å få:

Mark if required

CHECKBOXES

Jeg er interessert i:

Mark if required

title

single button

62


7569
TrueFalsec-181
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190327125436566.png #FFFFFF
Les også