Krystallklart vann i bassenget!

Selvsagt er det mulig

For VaBa.no

Svein Olav Lenes

VaBa.no

18. juni 2019
For VaBa

Svein Olav Lenes

VaBa.no

18. juni 2019
Foto: Niveko Pools
Foto: Niveko Pools
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190618092054038.jpg?maxwidth=900 https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190618092054038.jpg?maxwidth=2000
0

Hvis du vil ha en best mulig opplevelse av et basseng, bør du sørge for å holde vannet rent. Ellers risikerer du et lite delikat badevann, som i verste fall kan føre til risiko for sykdom og andre uhumskheter. 

For å holde bassengvannet rent må du både bruke mekaniske hjelpemidler og en eller annen form vannbehandling.

Mekaniske hjelpemidler

Filteret i bassenget er det viktigste mekaniske hjelpemiddelet. Det renser alt vann som renner ut av bassenget via skimmerne. Her foregår det både grovrensing i selve skimmerkurven, men det meste av rensingen skjer i filtreringsanlegget. 

Mekaniske hjelpemidler omfatter også tradisjonelle bassengstøvsugere eller roboter som brukes for å rengjøre bunnen av bassenget. Faktisk er også overdekkingen av bassenget en form for mekanisk hjelpemiddel. Har du et trekk som ligger over bassenget eller et bassengtak forhindrer du både løv, støv pollen osv. fra å komme ned i vannet.

De mekaniske hjelpemidlene hjelper deg imidlertid bare et stykke på veien mot rent vann. For å få helt rent vann må du nemlig gjøre mer enn bare å få bort løv, partikler osv .


Kjemi og vannbehandlingssystemer

De fleste tenker nok på offentlige svømmehaller og lukten av klor når de hører om kjemikalier og det er ikke så rart ettersom klor har vært mye brukt til dette formålet. Da behandles typisk vannet med pucker av klor i en dosator eller ved å blande ut klorpulver i en bøtte og tilsette det i badevannet.

De seneste årene har det imidlertid blitt mer og mer populært med automatiske vannbehandlingssystemer. De reduserer mengden jobb eieren av bassenget trenger å gjøre, de sørger alltid for korrekt dosering – og det finnes faktisk alternativer som er klorfrie.

For eksempel det som kalles eClear. Da installeres en egen enhet i bassengets tekniske rom som renser vannet ved hjelp av blant annet oksygen og ionisering. Sluttresultatet er helt rent vann som ikke inneholder verken klor, salt, bakterier eller gir deg irritert hud og øyne.

Oksygenatorsystemer finnes også i utgaver som er såkalt lav-klor. Det vi si at det brukes klor, men at andelen klor er vesentlig lavere enn ved tradisjonell kloring.

Naturlige basseng

Et annet eksempel er det som kalles for naturlige basseng, som ganske enkelt baserer på å la naturen selv sørge for vannbehandlingen. Det gjøres ved at bassenget har en dyp bade- og svømmedel og en gunn regenereringssone. I denne sonen vokser planter i grus og andre spesielle tilslag og danner et klima som er ideelt for mikroorganismer som kan rense vannet. Rent praktisk foregår rensingen slik at vannet fra bade- og svømmedelen pumpes gjennom regenereringssonen for å renses.

Regenereringssonen og badedelen må ikke nødvendigvis være nær hverandre, men kan plasseres på ulike steder. Har du en tomt med høydeforskjeller kan eksempelvis regenereringssonen ligge høyere enn badedelen og vannet fra den kan renne inn i badedelen som en foss. 

Det er dessuten mulig å bruke et skjult system som kan graves ned, plasseres under terrassen osv. Altså trenger du ikke nødvendigvis en regenereringssone bestående av vann i det hele tatt.

Har du et basseng fra før av kan du fint bruke dette som bade- og svømmedel i et naturlig basseng.

Ta kontakt med oss for en hyggelig basseng-prat

Pris på et basseng kan variere, og faktorene som påvirker prisen i størst grad er behov for utgraving, bassengtype, tilbehør og bassengtak. Er du ute etter et kvalitetsbasseng som du kan nyte i lang tid og som bidrar til å øke verdien på boligen, ønsker vi på et tidlig tidspunkt å opplyse om at du bør ta utgangspunkt i en pris på 500 - 600 000 kr og oppover. Vi i VaBa har lang erfaring innen dette faget og har levert basseng i mange prisklasser og størrelser. Fyll ut skjemaet under så tar vi kontakt for en hyggelig bassengprat for å se på hva som passer ditt behov best.

title

input field

CONTACT INPUT BOX

CONTACT INPUT BOX

CHECKBOXES

Jeg ønsker å bli kontaktet for å få:

CHECKBOXES

Jeg er interessert i:

single button

62


4761
b-TrueFalse
left-1 b-TrueFalse
https://cdnboligkanalen.azureedge.net/20190327125436566.png #FFFFFF
Les også